Kezdőlap Mit tehetünk? Növényzet Fák és emberiség

Fák és emberiség

"A faültetés jelképének – és tényleges jelentõségének – egyetemes ereje van a Föld minden kultúrájában és minden társadalmában, és ez egy mód egyénileg a férfiaknak, nõknek és gyerekeknek, hogy részt vegyenek a környezeti válság megoldásainak létrehozásában.”  Al Gore, Mérlegen a Föld (Earth in the Balance)

 

 

Az erdõk nemcsak a környezet védelmét szolgálják, hanem világszerte több mint egymilliárd, erdõtõl függõ ember számára jelentõs bevételt, és megélhetési alternatívákat is biztosítanak. A fák számos terméket (faanyag, gyümölcs, gyógyszer, italok, takarmány) és szolgáltatást nyújtanak (szén megkötés, árnyék, a környezet szépítése, erózióvédelem, talaj termõképesség). Fák nélkül az emberi élet nem maradhatna fenn. Az erdõk sok társadalomban játszanak jelentõs szerepet a kultúra, spirituális élet és pihenés terén. Néhány esetben kulcsfontosságúak a bennszülött és hagyományos kultúrák alapfelfogásában és életben maradásában. Az erdõknek és fáknak a világ legtöbb nagy vallásában jelképes jelentõsége van. Fák jelképezik a történelmi folytonosságot, összekötik a Földet és a mennyeket, és sok hagyomány szerint otthont nyújtanak a jó és rossz szellemeknek, és az õsök lelkének is.

 

A modern társadalmakban az erdõk felüdülési lehetõségeket és spirituális vigaszt nyújtva is fontos szerepet játszanak. Univerzálisan erõteljes jelképek, az élet, növekedés, és életerõ fizikai kifejezõdései városi, vidéki, és erdõben élõ embereknek egyaránt. A fákból származó gyógyászati termékek betegségeket gyógyítanak, és fokozzák a termékenységet. Fák elnökölnek közösségi összejövetelek és házasságok felett. Gyerek születésekor, és sírhelyekre ültetik õket.

 

Elõször azt gondoltam, hogy a gumifák megmentéséért küzdök, aztán azt gondoltam, hogy az Amazonas esõerdõ megmentéséért küzdök. Most rájöttem, hogy az emberiségért küzdök. Chico Mendes, brazil környezetvédõ

 

„Ha egy évre elõre gondolsz, vess el egy magot. Ha tíz évre elõre gondolsz, ültess egy fát.” Kínai költõ, i.e. 500

 

„Aki fát ültet, önmagán kívül másokat is szeret.” Angol közmondás

 

„Az ember legjobb barátja a Földön a fa. Amikor a fát tisztelettel és gazdaságosan használjuk, miénk a Föld egyik legnagyszerûbb erõforrása.” Frank Lloyd Wright

 

„Nyugalmukban gyönyörûek; csendjükben bölcsek. Állni fognak, miután mi porrá válunk. Tanítanak minket, és mi gondozzuk õket.” Galeain ip Altiem MacDunelmor

 

„Bár a fa olyan magasra nõ, a lehulló levelek visszatérnek a gyökérhez.” Maláj közmondás

 

„Egy társadalom akkor válik naggyá, amikor idõs emberek fákat ültetnek, tudván, hogy soha nem fognak az árnyékukban ülni.” Görög közmondás

 

„Még akkor is, ha tudnám, hogy holnap a világ darabokra hullik, elültetném az almafámat.” Luther Márton

 

„Lyautey, a nagy francia tábornok egyszer kérte a kertészét, hogy ültessen el egy fát. A kertész ellenkezett, mert a fa lassan nõ, és 100 évig nem fogja elérni az érett kort. A tábornok így válaszolt, ’Ez esetben nem veszíthetünk idõt; ültesd el ma délután!” John F. Kennedy

 

„A fák költemények, melyeket a Föld ír az égre. Mi kivágjuk és papírrá alakítjuk õket, hogy megörökíthessük az ürességünket.” Kahlil Gibran

 

„Ha visszhangra talál benned, amit mondok neked, az csupán azért van, mert mindketten ugyanannak a fának vagyunk ágai.” W. B. Yeats

 

„A fa a legbensõségesebb kapcsolatunk a természettel.” George Nakashima, asztalos

 

„Egy fa azt használja, ami útjába kerül, hogy táplálja önmagát. Gyökereit mélyen a földbe eresztve, elfogadva az esõt, ami felé folyik, és a Nap felé nyújtózkodva a fa tökéletesíti jellemét, és nagyszerûvé válik. … Felszív, felszív, felszív. Ez a fa titka.” Deng Ming-Dao, Tao a mindennapokra

 

„Ültess fákat. Életben maradásunk két igen fontos elemét adják nekünk: oxigént és könyveket.” A. Whitney Brown

 

„Gondnokként minden nemzedék megkapja a Földet. Az utókornak annyi erdõt és gyümölcsöskertet kellene örökségül hagynunk, amennyit kimerítettünk és elhasználtunk.” J. Sterling Morton

 

„Számomra a természet szent; a fák a templomaim, és az erdõk a katedrálisaim.” Mihail Gorbacsov

 

„Isten vigyázott ezekre a fákra, megvédte õket szárazságtól, betegségtõl, lavináktól, és ezernyi vihartól és árvíztõl. De nem tudja megvédeni õket bolondoktól.” John Muir

 

„Az erdõ egy különleges szervezet, végtelen kedvességgel és jósággal; nem támaszt igényeket a fennmaradásához, és életének és tevékenységének termékeit nagylelkûen felajánlja; minden lénynek védelmet nyújt.” Buddhista szútra

 

„Azok az emberek, akik nem tartják fenn a fákat, hamarosan olyan világban fognak élni, ami nem tudja fenntartani az embereket.” Bryce Nelson

 

„A Föld újraerdõsítése lehetséges, emberi beavatkozással.” Sandra Postel és Lori Heise, Worldwatch Institute

 

„Amikor a gyengéd szellõben ringatózó fákat látod… úgy gondolj erre, mint egy táncra, a te tiszteletedre.” Marjolein Bastin

 

„Ültess fát, sok fát” „Egy kényelmetlen igazság” Al Gore

 

Angol eredeti: http://www.unep.org/billiontreecampaign/Treeandhumanity/index.asp

 
Hirdetés